Friday, June 14, 2024
Home Tags ถุงขยะ

Tag: ถุงขยะ

รู้จัก “คิโยอิ” ถุงขยะญี่ปุ่นสีขาวขุ่น ปฏิวัติวงการ ถุงขยะไม่ได้มีแค่ “ถุงดำ”

ทำความรู้จักกับ “คิโยอิ” (Kiyoi) แบรนด์ถุงขยะน้องใหญ่ ถุงขยะสีขาวขุ่นมีหูหิ้ว เป็นถุงขยะญี่ปุ่นแบบพรีเมี่ยม เพื่อปลูกฝังการแยกขยะ สร้างความปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะสามารถเห็นขยะข้างในได้ เรียกว่าเข้ามาปฏิวัติวงการถุงขยะไม่ได้มีแต่ถุงดำเท่านั้น