Sunday, April 14, 2024
Home Tags ทัวร์คุณแม่

Tag: ทัวร์คุณแม่

สหรัฐฯ ลงดาบปราบ “ทัวร์คุณแม่” คุมเข้มวีซ่าหญิงตั้งครรภ์ หวังคลอดลูกเอาสัญชาติ

สหรัฐอเมริกาประกาศเพิ่มเกณฑ์ในการพิจารณาออกวีซ่าสำหรับสตรีตั้งครรภ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสกัดชาวต่างชาติซึ่งนิยมเดินทางเข้ามาคลอดบุตรเพื่อให้เด็กที่เกิดมาได้รับสัญชาติอเมริกันโดยอัตโนมัติ