Wednesday, August 5, 2020
Home Tags ทีมเวิร์ค

Tag: ทีมเวิร์ค

แนะ 3 วิธีสร้างทีมเวิร์คในการทำงานด้วยข้อมูลยุค 4.0

ยุคที่การทำงานมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันสูงทั้งด้านธุรกิจ บุคลากร หลายองค์กรมีปรับกลยุทธ์เพื่อรับมือ โดยเฉพาะในยุคปัจจุบัน “ข้อมูล” นับว่ามีความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างมาก ในการทำงานเชิงรุก