Monday, March 4, 2024
Home Tags ท่าอากาศยานชางงี

Tag: ท่าอากาศยานชางงี

สนามบินชางงีงัดสารพัด “เทคโนโลยีไร้สัมผัส” สกัดไวรัส ก่อนต้อนรับผู้โดยสารอีกครั้ง

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า ท่าอากาศยานชางงี (Changi Airport) ของสิงคโปร์ได้เริ่มนำเซนเซอร์ตรวจจับไร้สัมผัส (proximity sensor) และอุปกรณ์อื่นๆ มาใช้บริการผู้โดยสารแบบไม่มีการสัมผัสแตะต้องกันเพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมกลับมาให้บริการการเดินทางทางอากาศตามปกติอีกครั้ง