Friday, December 1, 2023
Home Tags ธนาคารกลาง

Tag: ธนาคารกลาง

สิงคโปร์จับมืออินโดนีเซีย รวมถึงมาเลเซีย เปิดตัวระบบโอนเงินข้ามประเทศผ่าน QR Code รับเงินได้ทันที

ธนาคารกลางสิงคโปร์และธนาคารกลางอินโดนีเซีย รวมถึงธนาคารกลางมาเลเซีย ได้จับมือเชื่อมต่อระบบระบบโอนเงินข้ามประเทศผ่าน QR Code ระหว่างกัน ทำให้ประชาชนสามารถรับเงินได้ทันที ส่งเสริมการทำธุรกิจระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

ธนาคารกลางญี่ปุ่นส่งสัญญาณยกเลิกนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย ดอกเบี้ยต่ำ หลังมองเงินเฟ้อสูงขึ้น

ธนาคารกลางญี่ปุ่น หรือ BoJ ส่งสัญญาณยกเลิกนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย ดอกเบี้ยต่ำ หลังมองเงินเฟ้อสูงขึ้น สาเหตุสำคัญที่ทำให้ BoJ ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินก็คือส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอเมริกา ขณะที่ญี่ปุ่นยังใช้อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า

ผู้ว่าแบงก์ชาติบราซิล มอง “อนาคตมนุษย์จะทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน แทนที่การใช้เงินสด หรือบัตรเครดิต”

ผู้ว่าธนาคารกลางของบราซิล ได้กล่าวว่า อนาคตมนุษย์จะทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน แทนที่การใช้เงินสด หรือบัตรเครดิต และมองว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ทำหน้าที่ได้ไวกว่า ง่ายกว่า และยังสามารถเพิ่มความสามารถใหม่ ๆ เพิ่มได้ด้วย

ผู้บริหารฝ่ายบริหารเงินตราต่างประเทศของจีนมอง “เงินสกุลดิจิทัลของธนาคารกลาง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการเงินได้”

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารเงินตราต่างประเทศของจีนได้กล่าวในงานสัมมนางานหนึ่งว่าเงินสกุลดิจิทัลของธนาคารกลาง หรือ CBDC นั้นจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนโยบายการเงินได้ เนื่องจากความสามารถในการกำหนดการทำงานของมันได้

‘เเบงก์ชาติ’ เตรียมขยายใช้สกุลเงินดิจิทัล ‘CBDC’ ในภาคประชาชน

‘เเบงก์ชาติ’ พอใจผลทดสอบระบบต้นเเบบการชำระเงินด้วย CBDC ‘สกุลเงินดิจิทัล’ ที่ออกโดยธนาคารกลางในภาคธุรกิจไทย พบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพได้ดี เตรียมต่อยอดปี 2564-65 ขยายใช้ในภาคประชาชน วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยถึงผลการพัฒนา 'ระบบต้นแบบ' การชำระเงินในภาคธุรกิจ โดยใช้สกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (Central Bank Digital Currency: CBDC) จากความร่วมมือระหว่าง ธปท.เอสซีจีและบริษัทดิจิทัล...