Monday, June 5, 2023
Home Tags ธนาคารซิตี้แบงก์

Tag: ธนาคารซิตี้แบงก์

ซิตี้แบงก์ มอบรางวัล รถยนต์เชพโรเล็ต ออพตร้า แก่ผู้โชคดีจากโปรแกรม Citibank PayLite

ธนาคารซิตี้แบงก์ มอบรางวัลใหญ่ให้แก่ผู้โชคดีจากโปรแกรม Citibank PayLite โดยมีนายธีรวัฒน์ ตรีรัตน์ดิลกกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาดโปรแกรม Citibank PayLite ธนาคารซิตี้แบงก์ (ที่ 2 จากซ้าย) เป็นผู้มอบรางวัล รถยนต์ Chevrolet Optra รุ่น 1.6 MT สีบรอนส์เงิน ให้แก่ นายสุมิตร โรจนอุดมวุฒิกุล...

ซิตี้แบงก์ตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนทั่วประเทศ

ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ และจัดค่ายพัฒนาเยาวชนสำหรับเด็กนักเรียนขึ้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเป็นการตอบแทนสังคมและสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทยเมื่อเร็วๆ นี้ นายเทอร์เรนซ์ คัดไดร์ ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย กล่าวว่า “ซิตี้แบงก์มีความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์แก่สังคมซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายของซิตี้แบงก์ และในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งในสังคมไทย ซิตี้แบงก์ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาว่าเป็นส่วนหนึ่งของความเจริญก้าวหน้าของประเทศ เราจึงจัดโครงการมอบทุนการศึกษา และค่ายกิจกรรมเพื่อการศึกษาและพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาและเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนไทย เราจึงจัดกิจกรรมเพื่อสังคมเช่นนี้ขึ้นทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 3 และจะจัดต่อไปในทุกๆปี” ทุนการศึกษานี้มอบให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ...

ซิตี้แบงค์จับมือ บีเอ็มดับเบิลยู จัดทดสอบสมรรถนะรถ ให้กับลูกค้าแพตตินั่ม

ธนาคารซิตี้แบงค์ ร่วมกับผู้แทนจำหนายและศูนย์บริการรถยนต์บีเอ็มดับเบิลยู ออโต้ฮอส บราวาเลีย ถนนสาทร จัดกริจกรรมพิเศษ เพื่อมอบสิทธิประโยชน์เหนือระดับสำหรับสมาชิกบัตรซิตี้แบงค์แพลตตินั่ม กว่า 30 ท่าน ได้ร่วมทดลองขับรถบีเอ็มดับเบิลยู รุ่นต่างๆ ตั้งแต่ ซีรี่ pN 3 ถึงซีรีย์ 7 และเข้าฟังการอบรมการขับรถอย่างปลอดภัย โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องยนต์และเทคนิคการขับรถจากประเทศเยอรมัน ในงาน Autohaus Bavaria Driving...