Saturday, May 25, 2019
Home Tags ธุรกิจความตาย

Tag: ธุรกิจความตาย

ธุรกิจความตายเมืองนอกเทรนด์แรง เตรียมเจาะตลาดไทย รับสังคมสูงวัย 4.0

“คนซื้อไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้ซื้อ” อาจไม่ใช่เสมอไป เพราะเวลานี้ ธุรกิจให้บริการวางแผนการตาย หรือ After Life เป็นอีกธุรกิจที่กำลังจะมาเปิดในไทย หลังจากเป็นที่รู้จักมาหลายปีแล้วในต่างประเทศ