Saturday, June 22, 2024
Home Tags ธุรกิจเพื่อสังคม

Tag: ธุรกิจเพื่อสังคม

SX Talk Series #1 จับมือ Win Win WAR Thailand จัดเสวนาพิเศษกับ...

SX ร่วมกับ รายการ Win Win WAR Thailand จัดเสวนาพิเศษ SX Talk Series “Exploring the Impact of Social Enterprises: From Local to Global” เวทีเสวนาที่เป็นมากกว่าการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ แต่สนับสนุนการลงมือทำเพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง ประเดิมหัวข้อการเสวนาแรกด้วยการเปลี่ยนไอเดียในฝันให้เป็นธุรกิจเพื่อสังคม...

GPSC Young Social Innovator : ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ จากนวัตกรรมสู่ธุรกิจเพื่อสังคม

ในวันนี้ผลิตภัณฑ์เซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ จากนวัตกรรมสู่ธุรกิจเพื่อสังคม แบรนด์ “NUALLAOR” จากบริษัท กลอเรียส ไนซ์ที้ จำกัด เป็นหนึ่งในตัวอย่างความสำเร็จของเยาวชนภายใต้โครงการ GPSC Young Social Innovator เป็นโครงการที่ GPSC ได้เปิดโอกาสให้เยาวชน ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ ที่มุ่งแก้ปัญหา สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และสามารถเป็นต้นแบบและใช้งานได้จริง สามารถต่อยอดสินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด...

เรียนรู้โมเดล “ธรรมธุรกิจ” แก้โจทย์เกษตรกรรมไทย “วิน-วิน” ทั้งคนปลูก-คนกิน สู่กิจการที่ยั่งยืน

เกษตรกรไทยขายผลผลิตไม่ได้ราคา สารเคมีที่ตกค้างกระทบทั้งคนปลูก-คนกิน “ธรรมธุรกิจ” เล็งเห็นปัญหาเหล่านี้และอาสาเข้ามาเป็นตัวกลางในการส่งเสริม “กสิกรรมธรรมชาติ” ต่อจิ๊กซอว์ตามหลัก “ทฤษฎีบันได 9 ขั้น” เชื่อมต่อสินค้าส่วนเหลือนำมาจำหน่ายในราคายุติธรรมแก่คนเมือง โดยมีการเปิดระดมทุนให้ทุกคนเป็นเจ้าของบริษัทร่วมกัน จากโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมนี้ทำให้ธรรมธุรกิจได้รับรางวัลพิเศษ องค์กรที่มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมคุณค่าแก่สังคม จากเวที Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 17 “ผมเคยทำโรงสีข้าวที่ จ.ฉะเชิงเทรา ทำให้ได้รู้ว่าการแก้ไขปัญหากลไกราคาข้าวแบบ...