Wednesday, February 21, 2024
Home Tags นายาเรสซิเดนซ์

Tag: นายาเรสซิเดนซ์

“นายณ์ เอสเตท” พลิกโฉมตึกเก่าเป็น “บ้านพักผู้สูงอายุ” โมเดลใหม่ใช้ประโยชน์จากชุมชนเดิม

ธุรกิจ “บ้านพักผู้สูงอายุ” กำลังทวีความน่าสนใจ หลังจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยและวิถีชีวิตเปลี่ยน ล่าสุด “นายณ์ เอสเตท” จับมือ “ลิฟเวล” พัฒนาโครงการ “นายาเรสซิเดนซ์” ใช้วิธีรีโนเวตห้องชุดในอาคารเก่าให้เหมาะกับผู้สูงอายุ ผนวกบริการพยาบาลดูแลเหตุฉุกเฉิน ออกแบบกิจกรรมแก้เหงา ข้อดีของการรีโนเวตแทนการสร้างใหม่ คือการได้อยู่ท่ามกลางชุมชนเดิม มีคนหลากหลายวัย และฝั่งดีเวลอปเปอร์ประหยัดต้นทุนมากกว่า