Monday, March 4, 2024
Home Tags นาฬิกาอนาล็อก

Tag: นาฬิกาอนาล็อก

อนาล็อกขาลง! นาฬิกา Citizen ประกาศขาดทุนในรอบ 7 ปี จ้างออกพนักงาน 550 คน

คนขายนาฬิกาก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน “Citizen Watch Co.” หน่วยธุรกิจผลิต และจำหน่ายนาฬิกาอนาล็อกจำใจประกาศข้อเสนอแพ็คเกจเกษียนก่อนกำหนดให้กับพนักงาน 550 คน ผลจากภาวะยอดจำหน่ายนาฬิการะบบอนล็อกหดหาย และนาฬิกาอัจฉริยะ หรือสมาร์ทว็อตช์ขายดีมากขึ้น