Saturday, December 2, 2023
Home Tags บมจ.เซ็นทรัล รีเทล

Tag: บมจ.เซ็นทรัล รีเทล

อ่าน 8 ข้อทำความเข้าใจธุรกิจ “เซ็นทรัล รีเทล” ก่อนตัดสินใจซื้อหุ้น CRC

วันนี้ บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) เคาะราคาเปิดขายหุ้น IPO ออกมาแล้วที่ 40-43 บาทต่อหุ้น โดยจะเสนอขายจำนวนไม่เกิน 1,860.1 ล้านหุ้น คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมประมาณ 7.4-8.0 หมื่นล้านบาทซึ่งเป็นหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นไทย

มหาชนเต็มตัว! “เซ็นทรัล รีเทล” ประกาศความพร้อม IPO หลัง ก.ล.ต. อนุมัติแล้ว

บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือ CRC ประกาศเดินหน้าเสนอขายหุ้น IPO ครั้งประวัติศาสตร์ หลังจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบคำขออนุญาต