Friday, April 19, 2024
Home Tags บริษัทจัดหาคู่

Tag: บริษัทจัดหาคู่

COVID-19 เล่นกล! ทำสถิติ “การหย่า” ในไทยลดลง 6% แต่แต่งงานก็ลดลง 17%

จากเหตุการณ์โรคระบาด COVID-19 ทั่วโลกในปี 2563 บริษัทจัดหาคู่ Bangkok Matching ได้ติดตามสภาวการณ์การหาคู่ การหย่าร้าง การสมรส ทั้งในไทยและในต่างประเทศ และพบว่าในประเทศไทยช่วง COVID-19 จากตัวเลขสถิติจากกรมการปกครอง ภาพรวมของสถิติการหย่าของทั้งประเทศลดลงราว 6% และสถิติการสมรสของทั้งประเทศก็ลดลงถึง 17% เมื่อเทียบกับปีก่อน

เตรียมแพ็กกระเป๋า! กางโผ 10 จังหวัดแห่งความรัก มีอัตราการแต่งงานสูงสุดของไทย

Bangkok Matching เปิดผลสำรวจ 10 จังหวัดในประเทศไทย ที่มีอัตราการแต่งงานสูงที่สุด โดยกรุงเทพฯ เข้าวินมาเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือชลบุรี และนครราชสีมา