Saturday, July 11, 2020
Home Tags บอยแบนด์

Tag: บอยแบนด์

บอยแบนด์ เกาหลี-จีน กับเวที UN

ปีที่แล้ว TFBoys (The Fighting Boys) วงวัยรุ่นที่ดังที่สุดของจีน ซึ่งมีสมาชิก 3 คน มี หวังเหยี่วน (Wang Yuan) เป็นตัวแทนไปพูดในองค์การสหประชาชาติ (UN) ซึ่งสร้างความเซอร์ไพรส์ว่านักร้องจีนยุคใหม่เป็นที่ยอมรับในความสามารถไม่เฉพาะแค่ในจีน แต่สามารถก้าวสู่สากลได้เช่นกัน และแทนที่จะเป็นตัวแทนจากเคป็อป (K-pop) แต่กลับเป็นซีป็อป (C-pop) ที่แถมสมาชิกก็อายุแต่ละคนก็ยังไม่ถึง 20 แต่ก็ได้รับการยอมรับในความสามารถ