Thursday, December 7, 2023
Home Tags ประกันภัยไทยวิวัฒน์

Tag: ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันภัยไทยวิวัฒน์จับมือแบรนด์ด้านสุขภาพชั้นนำ ร่วมมอบสิทธิประโยชน์แบบครบทุกมิติ

ประกันภัยไทยวิวัฒน์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ นวัตกรรมประกันสุขภาพ Thaivivat Active Health ด้วย Wearables เทคโนโลยี พร้อมจับมือแบรนด์ด้านสุขภาพชั้นนำ ร่วมมอบสิทธิประโยชน์แบบครบทุกมิติ

หยิบ loT มาใช้งานจริง! AIS – ประกันภัยไทยวิวัฒน์ นำ NB-IoT มาติดตามข้อมูลเดินทางเรียลไทม์ กับ “ประกันรถเปิดปิด”

loT หรือ Internet of Things เป็นที่พูดถึงในแวดวงธุรกิจของเมืองไทยมาพักใหญ่ๆ ด้วยถูกมองว่าจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมการทำธุรกิจ รวมไปถึงเข้ามาตอบสนองพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในแต่ละวัน ยิ่งล่าสุดแต่ละโอเปอเรเตอร์ต่างได้สัปทานคลื่น 700 MHz สำหรับนำมาทำ 5G ยิ่งทำให้เห็น Use Case การใช้งาน loT จริงๆ มากขึ้น