Tuesday, November 28, 2023
Home Tags ปากีสถาน

Tag: ปากีสถาน

“ปากีสถาน” เปิดให้เอกชนขายวัคซีน ราคาพุ่ง 4 เท่า การเข้าถึงสะท้อนความเหลื่อมล้ำ

"ปากีสถาน" กำลังรับมือการระบาดรอบ 3 และรัฐบาลไม่สามารถจัดหาวัคซีนได้เร็วพอ ทำให้ปากีสถานเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ตัดสินใจปลดล็อกให้เอกชนนำเข้าและจำหน่ายวัคซีนป้องกัน COVID-19 เองได้ ผลคือราคาที่สูงกว่าตลาด 4 เท่า และปัญหาการเข้าถึงวัคซีนที่สะท้อนความเหลื่อมล้ำในสังคม