Monday, June 5, 2023
Home Tags พิซซ่าซึ้ง ๆ มาให้เธอ

Tag: พิซซ่าซึ้ง ๆ มาให้เธอ

กินจน ‘เบื่อ’ ตั้งแต่ล็อกดาวน์ โจทย์ใหญ่ ‘The Pizza Company’ ต้องใช้มากกว่า 1 แถม 1...

ในช่วงล็อกดาวน์ ตัวเลือกแรก ๆ ที่คนส่วนใหญ่จะสั่งอาหารมาทานที่บ้านคงหนีไม่พ้น ‘พิซซ่า’ เพราะง่ายและคุ้ม ยิ่งมีโปร ‘1 แถม 1’ ยิ่งไม่ต้องพูดถึง แต่นั่นก็ถือเป็นปัญหาของ ‘The Pizza Company’ ที่จะทำอย่างไรให้ผู้บริโภคหันมาทานพิซซ่าอีกครั้งแม้จะกินไปเยอะในช่วงล็อกดาวน์ และไม่ปันใจไปกิน ‘ชาบู’ หรือ ‘หมูกระทะ’ แทน