Friday, March 24, 2023
Home Tags พื้นที่ชนบท

Tag: พื้นที่ชนบท

ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจีนแตะ 989 ล้านคน! คนชนบทมีเน็ตใช้ 56% เปิดประตูสู่การขายสินค้าเกษตร

แผนการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบอี-คอมเมิร์ซของจีนยังเดินหน้าตามเป้า โดยปี 2020 จีนมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแตะ 989 ล้านคน จากจำนวนประชากร 1,393 ล้านคน คนชนบทเข้าถึงอินเทอร์เน็ต 56% และเป็นช่องทางให้เกษตรกรขายตรงผลผลิตคุณภาพของตนเข้าสู่เมือง