Wednesday, July 24, 2024
Home Tags ภัตตาคารกลางเวหา

Tag: ภัตตาคารกลางเวหา

Dinner in the Sky กินไปเสียวไป

เปิดตัวไปหมาดๆ สำหรับ Dinner in the Sky ภัตตาคารกลางเวหา ที่เน้นขายประสบการณ์ในการทานอาหาร และชมวิวแบบพาโนราม่าบนความสูงระดับ50 เมตร เทียบเท่าตึกประมาณ 16-17 ชั้น แบบเปิดโล่งไร้สิ่งกีดขวาง