Friday, March 1, 2024
Home Tags ภาวะ Burn Out

Tag: ภาวะ Burn Out

หัวหน้าเคารพ “เวลาทำงาน” ของคุณแค่ไหน? ให้แบบสอบถามชุดนี้ช่วยเช็กเลย

McKinsey บริษัทที่ปรึกษาชั้นนำของโลก ทำการสำรวจพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานอยู่ในสภาวะ ‘Burn Out’ หรือความรู้สึก "หมดไฟ" ในการทำงาน รากฐานของปัญหานี้มักเกิดจากปัจจัยหลักๆ เช่น ความไม่พอใจ, ความเบื่อหน่าย, ไม่ได้รับการชื่นชม, ถูกบริหารแบบจุกจิกเกินไป หรือความซับซ้อนในระบบการทำงาน