Saturday, April 1, 2023
Home Tags ภาษีคนรวย

Tag: ภาษีคนรวย

สหรัฐฯ เล็งเก็บภาษี ‘มหาเศรษฐี’ ขั้นต่ำ 20% ย้ำคนรวยต้องจ่ายภาษีมากกว่า ‘ครู’

ในปีที่ผ่านมา รายงานฉบับล่าสุดของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า คนร่ำรวยระดับ top 1% ของอเมริกา ไม่ได้จ่ายภาษี 163,000 ล้านดอลลาร์ ขณะที่คนร่ำรวยระดับ top 5% ก็ไม่ได้จ่ายภาษีเป็นมูลค่า 307,000 ล้านดอลลาร์ รายได้ที่สูญเสียไปทำให้รัฐบาลมีแผนจะกำหนด ภาษีขั้นต่ำ ของเหล่ามหาเศรษฐีให้อยู่ที่ 20%

‘World Bank’ แนะไทย ‘ขึ้นภาษีคนรวย’ เพื่อนำเงินไปใช้สู้วิกฤตโควิด

อ้างอิงจากการจัดอันดับ 50 มหาเศรษฐีไทย ประจำปี 2564 ของนิตยสาร forbesthailand พบว่าเศรษฐีทั้งหมดร่ำรวยกว่าปีก่อนถึง 20% ขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับหนี้สินกว่า 1.4 ล้านล้านบาท เนื่องจากต้องบริหารสถานการณ์ COVID-19 ทั้งในการดำเนินมาตรการรับมือ และการป้องกันโรค ดังนั้น การขึ้นภาษี ‘คนรวย’ เพื่อนำเงินมาบริหารจัดการอาจเป็นหนึ่งในทางออกที่น่าสนใจ