Saturday, December 2, 2023
Home Tags มอเตอร์โชว์

Tag: มอเตอร์โชว์

Mercedes-Benz ประกาศใช้ Digital Guide แทน “พริตตี้” ในงานรถยนต์ ไม่จำกัดเพศ ไม่วาบหวิว

Mercedes-Benz ประกาศค่านิยม The Reinvention of Tomorrow พร้อมกับแนวคิดใหม่ของงานแสดงรถยนต์ โดยเปลี่ยน "พริตตี้" เป็น Digital Guide ผู้ให้ความรู้เรื่องรถยนต์ ไม่จำกัดเพศ ไม่แต่งหวาบหวิว ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมกัน

The Car Show Disrupt จับตาอนาคตงานโชว์รถระดับโลก เริ่มส่งสัญญาณล่มสลาย

เค้าลางแห่งการล่มสลายของการจัดแสดงรถ หรือมอเตอร์โชว์ เริ่มส่งสัญญาณให้เห็นแบบชัดเจนแล้ว แต่ยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเริ่มเห็นการถอนตัวของผู้ประกอบการหลายราย

ปิดฉาก “มอเตอร์โชว์” ยอดจองรถทะลุ 36,093 คัน

รูดม่านเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วสำหรับงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 38 เผยยอดคนเข้าชมงานมากกว่า1.6 ล้านคน พร้อมเผยยอดจองรถภายในงานรวม 36,093 คัน แบ่งออกเป็น รถยนต์ 31,031 คัน รถจักรยานยนต์ 4,043 คันและรถไฟฟ้าอีก 1,019 คัน โตโยต้าคว้าแชมป์ด้วยยอดจอง 5,465 คัน ผู้จัดงานมั่นใจความคึกคักในการจองรถจะช่วยกระตุ้นตลาดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไตรมาส 2 ให้เติบโตได้อย่างแน่นอน