Tuesday, April 20, 2021
Home Tags มิตรผล

Tag: มิตรผล

เปิดใจ “น้ำตาลมิตรผล” ในยุค Low Sugar “น้ำตาลไม่ใช่ผู้ร้าย แต่ต้องกินให้ถูกสัดส่วน”

0
เมื่อเทรนด์การดูแลสุขภาพเริ่มตื่นตัวในไทย ทำให้คนไทยบริโภคน้ำตาลน้อยลง เกิดเป็นเทรนด์ Low Sugar งานนี้บริษัทน้ำตาลอย่าง "มิตรผล" ต้องปรับตัวอย่างหนัก สร้างทัศนคติใหม่ต่อน้ำตาล ต้องกินให้ถูกสัดส่วนก็ปลอดภัย

มิตรผลเปิดคลังนวัตกรรม โชว์ศักยภาพยกระดับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพไทย ตอบรับเทรนด์ความยั่งยืนของโลก

0
กลุ่มมิตรผล นำนวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มผลิตภาพและสร้างคุณค่าสูงสุดให้กับอ้อย พร้อมต่อยอดไปสู่ธุรกิจชีวภาพ สอดรับกับโมเดลการบูณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ BCG Economy - เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ที่ประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับชาวไร่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ