Sunday, September 24, 2023
Home Tags รองเท้าบูท

Tag: รองเท้าบูท

M Wrap เปิดโครงการรีไซเคิล “ฟิล์มถนอมอาหาร” แปรรูปสู่ “รองเท้าบูท” ให้โรงพยาบาล

ฟิล์มถนอมอาหารไม่ทิ้งเปล่า "เอ็มแรป" เปิดโครงการ “เก็บ เพื่อ กลาย” (Circulife By M Wrap) จับมือกว่า 30 โรงแรมทั่วไทย รีไซเคิลฟิล์มถนอมอาหารที่ใช้แล้วแปรรูปเป็น “รองเท้าบูท” ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ