M Wrap เปิดโครงการรีไซเคิล “ฟิล์มถนอมอาหาร” แปรรูปสู่ “รองเท้าบูท” ให้โรงพยาบาล

ฟิล์มถนอมอาหารไม่ทิ้งเปล่า “เอ็มแรป” เปิดโครงการ “เก็บ เพื่อ กลาย” (Circulife By M Wrap) จับมือกว่า 30 โรงแรมทั่วไทย รีไซเคิลฟิล์มถนอมอาหารที่ใช้แล้วแปรรูปเป็น “รองเท้าบูท” ส่งมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

เอาฟิล์มมารีไซเคิล

กลายเป็นเทรนด์ของผู้บริโภคในยุคนี้ที่มีหัวใจสีเขียวมากขึ้น มองหาทางเลือกในการดูแลสิ่งแวดล้อม ทางผู้ประกอบการ หรือแบรนด์เองก็พยายามผลักดันสินค้า และบริการต่างๆ ที่ตอบรับกับการดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน

นอกจากเรื่องหลอดพลาสติก และถุงพลาสติกที่กลายเป็นปัญหาระดับโลกแล้ว “ฟิล์มถนอมอาหาร” ก็เป็นอีกหนึ่งไอเท็มที่ก่อให้เกิดขยะพลาสติกอย่างมากมายในสังคมเช่นกัน “เอ็มแรป (M Wrap)” ผู้ผลิตฟิล์มถนอมอาหารจึงเปิดโครงการรีไซเคิลฟิล์มถนอมอาหาร แปรรูปสู่งรองเท้าบูทให้แก่โรงพยาบาล

ฤทัยชนก จงเสถียร ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า

“จากจุดเริ่มต้นที่ต้องการให้ เอ็มแรป เป็นตัวช่วยในการถนอมอาหาร รักษาความสด และยืดอายุของอาหารให้ยาวนานขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะอาหารหรือขยะอินทรีย์ให้กับภาคธุรกิจและครัวเรือน บริษัทฯ ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรีไซเคิล และการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกอย่างสร้างสรรค์ บนแนวทางการใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) จึงเริ่มต้นจัดทำโครงการเก็บ เพื่อ กลาย โดยเริ่มจากสร้างความเข้าใจให้พนักงานของเราก่อน ลงมือทำกันภายในองค์กร และขยายความร่วมมือไปยังคู่ค้าโรงแรมทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด”

จากฟิล์มสู่รองเท้าบูท

โครงการ “เก็บ เพื่อ กลาย” (Circulife By M Wrap) เป็นการผนึกกำลังร่วมกับคู่ค้าโรงแรมทั่วประเทศกว่า 30 แห่ง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฟิล์มถนอมอาหารและสนับสนุนให้เกิดการรีไซเคิลที่ถูกต้อง อาทิ โรงแรม เจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ, โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์, โรงแรม บันยันทรี กรุงเทพฯ, โรงแรม ศรีพันวา ภูเก็ต, โรงแรม โนโวเทล ภูเก็ต ฯลฯ

ก้าวแรกของฟิล์มถนอมอาหารใช้แล้วกับการรีไซเคิลที่ถูกวิธี จนเป็นรองเท้าบูทรีไซเคิล 100% ส่งต่อให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

หลังจากการดำเนินโครงการซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคู่ค้าโรงแรมที่ให้ความสนใจ และเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม โครงการฯ สามารถเก็บรวบรวมฟิล์มถนอมอาหารที่ผ่านการใช้งานแล้วได้กว่า 3,000 กิโลกรัม หรือ 3 ตัน ภายในระยะเวลาประมาณ 5 เดือน จากนั้นนำไปผ่านกระบวนการรีไซเคิลที่มีมาตรฐาน ทดลองและพัฒนาจนได้มาเป็นรองเท้าบูทยางข้อสั้น จำนวน 1,300 คู่ โดยมีส่วนผสมของฟิล์มถนอมอาหารเอ็มแรปใช้แล้วมากถึง 80%

ในช่วงที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทางโครงการฯ ได้มอบรองเท้าบูทยางข้อสั้นให้กับโรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐฯ กว่า 50 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลได้นำไปสวมใส่ป้องกันเชื้อโรคและใช้ประโยชน์ภายในองค์กรต่อไป