Apple ประกาศจะใช้ “โคบอลต์รีไซเคิล 100%” ในแบตเตอรี่ภายในปี 2025

Apple ได้ประกาศการเร่งขยายการใช้วัสดุรีไซเคิลในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงเป้าหมายใหม่ในปี 2025 ที่จะใช้โคบอลต์ที่รีไซเคิลได้ 100% ในแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด รวมถึงวัสดุอื่น ๆ ที่รีไซเคิลได้ทั้งหมด อาทิ ดีบุกและทองรีไซเคิล 100%

Apple ได้เปิดเผยว่า ในปี 2022 บริษัทได้ขยายการใช้วัสดุรีไซเคิลหลักอย่างมีนัยสำคัญ และปัจจุบันแหล่งที่มาของอะลูมิเนียมกว่า 2 ใน 3 และเกือบ 3 ใน 4 ของแร่หายากทั้งหมด รวมถึงกว่า 95% ของทังสเตนทั้งหมดในผลิตภัณฑ์ Apple มาจากวัสดุรีไซเคิล 100%

โดยความก้าวหน้าดังกล่าวทำให้ Apple เข้าใกล้เป้าหมายที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดใช้วัสดุรีไซเคิลและวัสดุหมุนเวียนเท่านั้น และเดินหน้าเป้าหมายปี 2030 ของบริษัทในการทำให้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นมีคาร์บอนเป็นกลาง

“ความทะเยอทะยานของเราที่ต้องการใช้วัสดุรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ในผลิตภัณฑ์ของเรานั้นเป็นไปตามเป้าหมายในปี 2030 ของ Apple นั่นคือเป้าหมายของเราในการบรรลุผลิตภัณฑ์ที่เป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2030 เรากำลังทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายทั้งสองอย่างเร่งด่วนและยกระดับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมทั้งหมดของเราในกระบวนการนี้” ลิซา แจคสัน รองประธานฝ่ายโครงการด้านสิ่งแวดล้อม นโยบาย และกิจกรรมทางสังคม กล่าว

ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา Apple ได้ขยายการใช้โคบอลต์ที่รีไซเคิลได้ 100% โดยในปี 2022 โคบอลต์ทั้งหมดราว 1 ใน 4 มาจากวัสดุรีไซเคิลเพิ่มขึ้นจาก 13% นอกจากนี้ การใช้ธาตุแรร์เอิร์ธที่ผ่านการรับรองแบบรีไซเคิล 100% ของบริษัทได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 45% ในปี 2021 เป็น 73% ในปี 2022

โดยภายในปี 2025 แบตเตอรี่ทั้งหมดที่ออกแบบโดย Apple จะผลิตด้วยโคบอลต์รีไซเคิล 100% และแม่เหล็กในอุปกรณ์ Apple ก็จะใช้แร่โลหะหายากรีไซเคิล 100% ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ Apple วางเป้าจะเลิกใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ของบริษัท การพัฒนาวัสดุทางเลือกที่ทำจากเยื่อไม้เพื่อใช้กับส่วนประกอบบรรจุภัณฑ์ เช่น ฟิล์มติดหน้าจอ วัสดุห่อหุ้ม และโฟมกันกระแทก ทำให้เป้าหมายอันสูงสุดของ Apple ยังคงเดินหน้าได้ตามแผน เพื่อจัดการกับพลาสติกที่คงเหลืออีก 4% ในฟุตพริ้นต์ของบรรจุภัณฑ์อีกด้วย

Source