Friday, February 23, 2024
Home Tags รายได้น้อย

Tag: รายได้น้อย

COVID-19 เร่ง ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ให้ร้าวลึก เศรษฐีรวยเเล้วรวยอีก คนจนยิ่งจนลง

โรคระบาดเป็นตัวเร่งทำให้ ‘ความเหลื่อมล้ำ’ ในสังคมร้าวลึกมากขึ้น คนรวยยิ่งรวยขึ้น คนจนยิ่งจนลง โดยมหาเศรษฐี TOP 10 ของโลกมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นรวมกันกว่า '5 เเสนล้านดอลลาร์สหรัฐ' ในช่วงวิกฤต COVID-19 ขณะที่ผู้คนหลายร้อยล้านคนมีรายได้ลดลง หนี้สินเพิ่มขึ้นเเละต้อง ‘ตกงาน’ จากรายงานขององค์การ Oxfam ระบุว่า เกือบทุกประเทศในโลก มีความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการเเพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา เมื่อนำสินทรัพย์ของเหล่ามหาเศรษฐีรวยที่สุด 10 อันดับแรกของโลก...

สิงคโปร์ เปิดโครงการใหม่ ให้เงินหนุนผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ที่ตกงานเเละสูญเสียรายได้

รัฐบาลสิงคโปร์ เปิดตัวโครงการใหม่ ให้เงินสนับสนุนประชาชนเเละผู้อยู่อาศัยถาวรที่ต้อง “ตกงาน” เเละรายได้หดหายไป อันเป็นผลกระทบมาจาก COVID-19 โดยโครงการนี้ มีชื่อว่า COVID-19 Recovery Grant มุ่งช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางเเละผู้ประกอบอาชีพอิสระ เเม้ก่อนหน้านี้ รัฐบาลสิงคโปร์จะมีมาตรการต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือไปบ้างเเล้วก็ตาม เเต่ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและครอบครัว ระบุว่า ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจนต้องสูญเสียงานเเละรายได้นั้น ยังต้องการความช่วยเหลืออีกมากกว่าจะก้าวพ้นวิกฤตนี้ไปได้ โครงการ COVID-19 Recovery Grant จะเปิดให้ชาวสิงคโปร์เเละผู้อยู่อาศัยถาวร ที่มีอายุ...