Monday, August 3, 2020
Home Tags วงษ์พาณิชย์

Tag: วงษ์พาณิชย์

หนุนสังคมรีไซเคิล! “วงษ์พาณิชย์” รับซื้อขวดพลาสติก PET เครือซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ให้ราคาแพงกว่าตลาด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจาก “ขยะ” พลาสติก เป็นสิ่งที่สังคมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องร่วมกันแก้ไข ตั้งแต่กระบวนการผลิตโดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ “รีไซเคิล” ฝั่งผู้บริโภคเองก็ต้องร่วมมือคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้ 100%