หนุนสังคมรีไซเคิล! “วงษ์พาณิชย์” รับซื้อขวดพลาสติก PET เครือซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ให้ราคาแพงกว่าตลาด

ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก เป็นสิ่งที่สังคมทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคต้องร่วมกันแก้ไข ตั้งแต่กระบวนการผลิตโดยเลือกใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลฝั่งผู้บริโภคเองก็ต้องร่วมมือคัดแยกขยะ เพื่อนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลให้ได้ 100%

ปัจจุบัน “คนไทย” สร้าง “ขยะ” ทุกประเภทมีปริมาณถึง 400 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในจำนวนนี้ขยะขวดพลาสติกนำกลับมารีไซเคิลได้ 80% นั่นหมายถึงปริมาณขยะอีก 20% ยังสร้างปัญหาให้กับสิ่งแวดล้อม!    

จรณชัย ศัลยพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ SPBT กล่าวว่า การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ขวด PET ตั้งแต่ปี 2012 ของเป๊ปซี่ มาจากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่ต้องการความสะดวกในการบริโภคในสถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถ “รีไซเคิล” ได้ไม่รู้จบ

นโยบายของเป๊ปซี่โค ทั่วโลกวางเป้าหมาย ปี 2025 ทุกบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มต้องรีไซเคิลได้ 100% เช่นเดียวกับ ซันโทรี่ ที่กำหนดไว้ในปี 2030

จรณชัย ศัลยพงษ์ และ ดร. สมไทย วงษ์เจริญ

หนุนสังคมไทย “รีไซเคิล” ขยะ

สำหรับประเทศไทย SPBT ส่งเสริม “สังคมรีไซเคิล” โดยร่วมมือกับ บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด ที่จะรับซื้อขวดพลาสติก PET ที่ใช้แล้วของผลิตภัณฑ์ “ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค” ในราคาสูงกว่าราคาขวด PET ทั่วไป กิโลกรัมละ 1 บาท โดยขวด PET ใส ทั่วไป กิโลกรัมละ 9.40 บาท ส่วนขวด PET ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค กิโลกรัมละ 10.40 บาท

โดย SPBT จะรณรงค์ให้ร้านค้า ร้านอาหาร ที่เป็นช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขวดพลาสติกใช้แล้วของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เพื่อนำมาขายให้กับ วงษ์พาณิชย์ ซึ่งมีจุดรับซื้อทั่วประเทศ 1,700 จุด เชื่อว่าจะช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกและนำกลับมารีไซเคิลได้มากขึ้น

“หากคนไทยใส่ใจคัดแยกขวดพลาสติก มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปรีไซเคิล ขวดพลาสติกก็จะไม่กลายเป็นปัญหาที่เรียกว่าขยะอีกต่อไป”

ดร. สมไทย วงษ์เจริญ ผู้ก่อตั้ง บริษัท คัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด กล่าวว่า ปี 2561 ประเทศไทยมีขยะ 27.93 ล้านตัน แบ่งเป็นขยะพลาสติกอยู่ราว 2 ล้านตัน เป็นขวดพลาสติก PET จำนวน 330,000 ตันต่อปี แบ่งเป็น ขวดพลาสติกชนิดขาวใส 280,500 ตันต่อปี ขวดพลาสติกชนิดขาวออกฟ้า 222,500 ตันต่อปี เป็นแผ่นฟิลม์สำหรับทำบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร และบรรจุภัณฑ์ชนิดต่างๆ 45,900 ตันต่อปี

ปัจจุบันการรีไซเคิลพลาสติก PET ในประเทศไทยสามารถจัดการได้ประมาณ 80% ของ PET ทั้งหมด ส่วนที่เหลือ 20% ต้องถูกนำไปฝังกลบ และบางส่วนก็เล็ดลอดออกสู่สภาวะแวดล้อม จนทำให้ปัญหาขยะพลาสติกเป็นประเด็นสิ่งแวดล้อมลำดับต้นๆ ของโลก

ดังนั้นหากผู้ประกอบการและผู้บริโภคร่วมมือกันคัดแยกขยะอย่างจริงจัง เพื่อนำอีก 20% กลับเข้าสู่วงจรรีไซเคิลได้อย่างเป็นระบบ จะสามารถลดปริมาณขยะที่ได้นำไปฝังกลบ และเล็ดลอดออกสู่สภาวะแวดล้อมไปได้มาก และเป็นการสร้างสังคมรีไซเคิลให้กับประเทศไทย โดยวงจรชีวิตของขวด PET สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างไม่รู้จบ.