Thursday, November 30, 2023
Home Tags วศิน เตยะธิติ

Tag: วศิน เตยะธิติ

“ภวัต เรืองเดชวรชัย” ขึ้นแท่น CEO คนใหม่ของกลุ่ม Media Intelligence

กลุ่ม MI หรือ Media Intelligence กรุ๊ปมีเดียเอเจนซี่ของไทยในเครือ Hakuhodo และ Far East Fame Line DDB ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม MI ครั้งแรกในรอบ 20 ปี ภายหลัง วศิน เตยะธิติ วัย 73 ปี ประธานกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง ก้าวลงจากตำแหน่งหลังบริหารกลุ่มMI มายาวนานกว่า 20 ปี แต่ยังคงมีบทบาทในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์