“ภวัต เรืองเดชวรชัย” ขึ้นแท่น CEO คนใหม่ของกลุ่ม Media Intelligence

กลุ่ม MI หรือ Media Intelligence กรุ๊ปมีเดียเอเจนซี่ของไทยในเครือ Hakuhodo และ Far East Fame Line DDB ประกาศปรับเปลี่ยนโครงสร้างผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม MI ครั้งแรกในรอบ 20 ปี ภายหลัง วศิน เตยะธิติ วัย 73 ปี ประธานกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง ก้าวลงจากตำแหน่งหลังบริหารกลุ่ม MI มายาวนานกว่า 20 ปี แต่ยังคงมีบทบาทในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

การเปลี่ยนตัวประธานกรรมการของกลุ่มในครั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติแต่งตั้ง ภวัต เรืองเดชวรชัย ขึ้นเป็นประธานกรรมการ (President) คนใหม่ของกลุ่ม MI โดยการนำเสนอของ วศิน เตยะธิติ ประธานคนปัจจุบัน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มค 2564 โดยจะมีบทบาทรับผิดชอบการบริหารงานทั้งหมดของกลุ่ม MI ทั้ง 3 บริษัท ซึ่งปัจจุบัน ภวัต ดำรงตำแหน่ง รองประธานกรรมการ ของ Media Insight (Thailand) และผู้อำนวยการธุรกิจสายงานวางแผนกลยุทธ์สื่อของ MI

ปัจจุบันกลุ่ม MI ประกอบไปด้วย 4 บริษัทเอเจนซี่มีเดีย คือ

  • Media Intelligence (Thailand) หรือ MI
  • Media Insight (Thailand) หรือ IS
  • Media Intelligence Myanmar (CLMV) หรือ MIM
  • I-DAC Bangkok ซึ่งกลุ่ม MI ถือหุ้นอยู่ 60%

ภวัต กล่าวว่า “การเข้ามารับตำแหน่งต่อจากคุณวศิน เพื่อสานต่อและขับเคลื่อนกลุ่ม MI ให้เติบโตและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง เป็นโจทย์ที่ท้าทายที่สุดในชีวิตการทำงาน เราทุกคนต่างทราบกันดีว่า จากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา (Changing Media Landscape) ทำให้พฤติกรรมการบริโภคสื่อของคนไทยเปลี่ยนไปอย่างมาก มีความซับซ้อนและหลากหลายมากขึ้น

โดยเฉพาะในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ที่ผ่านมากลุ่ม MI ให้ความสำคัญอย่างมากกับการพัฒนาทักษะบุคลากร โดยจัดให้มีการอบรมและเติมความรู้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บุคลากรในส่วน Hybrid Communication Strategist (ที่แต่เดิมเรียกว่า Media Planner) เพื่อตอบโจทย์การทำงานร่วมกับลูกค้าแบบ TOTAL BUSINESS SOLUTION โดยนักกลยุทธ์สื่อของ MI จะวางแผนการสื่อสารแบบองค์รวม (Integrated Offline & Online Marketing Communication) โดยจะครอบคลุมการแนะนำและผลิตคอนเทนต์ที่เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย แต่ละแพลตฟอร์ม (Branded Content), การทำ Brand Activation (Event/ Road Show/ Press Conference/ Troop) และการทำ PR & Publicity ฯลฯ ”

ภวัตเสริมอีกว่า “ปัจจุบันการทำงานของกลุ่ม MI จะตั้งต้นจากความเข้าใจ LIFELINE (Demo, Attitude & Psycho, Lifestyle & Behavior) ของกลุ่มเป้าหมายอย่างลึกซึ้งจากฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อประสิทธิภาพการสื่อสารที่สูงที่สุด เน้นการทำงานแบบ Partnership for Growth กับลูกค้าอย่างใกล้ชิด ก้าวข้ามขยายการทำงานจากการวางแผนและซื้อสื่อ สู่การเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยสร้างยอดขาย ในสภาวะการแข่งขันที่เข้มข้นในปัจจุบัน

กล่าวคือ ต้องสื่อสารให้ถูกกลุ่ม โดยคอนเทนต์ต้องโดนใจ ในช่องทางที่ใช่ และช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายเปิดใจ (ถูกคน-ถูกใจ-ถูกที่-ถูกเวลา)

ภวัต เรืองเดชวรชัย CEO คนใหม่ของกลุ่ม MI อยู่ในวงการการสื่อโฆษณามานานกว่า 20 ปี และเป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ ให้กับนิสิตสาขาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2556 และอีกหลายมหาวิทยาลัย รวมถึงองค์กรหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ และยังได้เคยร่วมสร้างผลงานการวางแผนกลยุทธ์สื่อโฆษณา โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนารูปแบบคอนเทนต์ที่แตกต่างและตอบโจทย์แต่ละกลุ่มเป้าหมายย่อย จนกวาดรางวัลให้กับกลุ่ม MI จากเวที MAAT Media Awards ของสมาคมมีเดียเอเจนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) มาหลายรางวัลในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา