Saturday, May 18, 2024
Home Tags วัคซีนจอห์นสัน

Tag: วัคซีนจอห์นสัน

“อเมริกา” สั่งวัคซีนจอห์นสันแปะฉลากเตือนข้างขวด แก้ปัญหา “เกิดลิ่มเลือดอุดตัน”

CDC สหรัฐฯ ล่าสุดยกเลิกการสั่งห้ามใช้วัคซีนจอห์นสันแล้ว และประกาศวัคซีนสามารถถูกนำกลับมาใช้ได้ใหม่ในวันเสาร์ที่ 24 เม.ย. หลังจากที่ทางผู้กำกับสหรัฐฯ สามารถตกลงแก้ปัญหาเรื่องความเสี่ยงการเกิดลิ่มเลือดอุดตันกับบริษัทได้ด้วการทำฉลากเตือนแปะข้างขวด