Sunday, June 16, 2024
Home Tags วิกฤตสนามบิน

Tag: วิกฤตสนามบิน

เที่ยวบิน “กึ่งไพรเวตเจ็ต” เทรนด์ใหม่เลี่ยงวิกฤตสนามบินป่วน ราคาเท่าที่นั่งชั้นธุรกิจ

ภาวะวิกฤตการบินพาณิชย์ ทำให้ผู้โดยสารที่มีกำลังซื้อเริ่มหาวิธีใหม่ในการเดินทางด้วยเที่ยวบิน "กึ่งไพรเวตเจ็ต" บินด้วยเครื่องบินส่วนตัวที่แชร์การเดินทางกับผู้โดยสารอื่นรวม 30 ที่นั่ง ประหยัดกว่าการเหมาลำ เพราะจ่ายในราคาเท่ากับที่นั่งชั้นธุรกิจ