Saturday, January 29, 2022
Home Tags สมาคมการตลาดฯ

Tag: สมาคมการตลาดฯ

การประกวดแผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 24 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “รุกไอเดียให้ล้ำ ทำปั๊มให้เจ๋ง”

โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาท้าทายตัวเอง ร่วมกิจกรรมประกวดแนวคิดทางการตลาด สร้างสรรค์แผนการตลาด เสมือนเป็นนักการตลาดมืออาชีพ กำหนดทีมละ 3-10 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 รับฟังการชี้แจงโจทย์วันที่ 30 มกราคม ณ The Synergy Hall ชั้น...