การประกวดแผนการตลาด (J-MAT Award) ครั้งที่ 24 ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หัวข้อ “รุกไอเดียให้ล้ำ ทำปั๊มให้เจ๋ง”

โครงการยุวสมาชิกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต-นักศึกษาท้าทายตัวเอง ร่วมกิจกรรมประกวดแนวคิดทางการตลาด สร้างสรรค์แผนการตลาด เสมือนเป็นนักการตลาดมืออาชีพ กำหนดทีมละ 3-10 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มกราคม 2558 รับฟังการชี้แจงโจทย์วันที่ 30 มกราคม ณ The Synergy Hall ชั้น 6 อาคาร C ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (EnCo) ถ.วิภาวดีรังสิต ใกล้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.marketingthai.or.th/?page_id=5034

สอบถามรายละเอียดและติดต่อขอรับใบสมัครที่

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

โทร : 0-2679-7360-3 e-mail : center@marketingthai.or.th