PwC โกลบอล แต่งตั้งประธานบริหารใหม่ พร้อมขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นหนึ่ง

PwC โกลบอล แต่งตั้ง นาย โรเบิร์ต อี  มอริตซ์ ดำรงตำแหน่งประธานคนใหม่ แทนนาย เดนนิส แนลลี่ ที่จะครบวาระเกษียณปลายเดือนมิถุนายนนี้ ส่วน PwC ประเทศไทย แต่งตั้ง นาย ศิระ อินทรกำธรชัย ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ต่ออีก 1 วาระ มีผลนับตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นระยะเวลา 4 ปีทั้งคู่ บอร์ดมั่นใจผู้นำใหม่จะขับเคลื่อนองค์กรและรักษาความเป็นหนึ่งด้านตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีและกฎหมาย และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลก

รายงานข่าวจากเครือข่ายบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า คณะกรรมการ PwC ได้แต่งตั้ง นายโรเบิร์ต  มอริตซ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานคนใหม่แทนนาย เดนนิส แนลลี่ ที่จะครบวาระเกษียณในเดือนมิถุนายนปีนี้ หลังจากร่วมงานกับบริษัทมากว่า 42 ปี ซึ่งการแต่งตั้งดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 4 ปี

“ความเข้าใจในตัวธุรกิจของ PwC บวกกับความเป็นผู้นำทางความคิดของบ็อบ จะเป็นกำลังสำคัญที่นำพาความสำเร็จมาให้เครือข่าย PwC ทั่วโลก” นาย จอห์น แมกซ์เวล ประธานคณะกรรมการ PwC โกลบอล กล่าว

อนึ่ง นาย มอริตซ์ ร่วมงานกับ PwC มากกว่า 30 ปีนับตั้งแต่ปี 2528 และหลังจากร่วมงานกับบริษัทเพียง 10 ปีเขาก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหุ้นส่วนของ PwC เมื่อปี 2538 โดย นาย มอริตซ์ ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบบัญชี โดยทำงานร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการทางการเงินชั้นนำหลายแห่ง นอกจากนี้ เมื่อครั้งประจำตำแหน่งที่ PwC ญี่ปุ่นเป็นเวลา 3 ปี นาย มอริตซ์ ยังผ่านการทำงานด้านการตรวจสอบ และให้คำปรึกษาทางธุรกิจกับลูกค้าชั้นนำทั้งจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาที่ประกอบธุรกิจในเอเชีย โดยก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งข้างต้น นายมอริตซ์ ทำหน้าที่เป็นประธานและหุ้นส่วนอาวุโส บริษัท PwC สหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 2552

“ในขณะที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในสหรัฐฯ บ็อบถือเป็นผู้นำที่ส่งเสริมการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัวของพนักงาน เห็นความสำคัญของการมีบุคลากรที่แตกต่างหลากหลายในที่ทำงาน และตระหนักถึงการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งทั้งหมด ล้วนทำให้บ็อบเป็นผู้นำที่มีความพร้อมที่จะนำพาองค์กรผ่านสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อสร้างบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าได้”

ทั้งนี้ นาย เดนนิส แนลลี่ ประธาน PwC โกลบอลคนปัจจุบัน จะเกษียณอายุในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 หลังดำรงตำแหน่งได้ 2 วาระ โดย นาย แนลลี่ เป็นผู้นำที่ได้นำพาการเติบโตและสรรหาการลงทุนอันเป็นประโยชน์แก่ PwC อย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การควบรวมกิจการของบริษัทที่ปรึกษา Booz & Company เมื่อปี 2557

อย่างไรก็ดี ผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งประธานและหุ้นส่วนอาวุโส บริษัท PwC สหรัฐอเมริกา แทนนายโรเบิร์ต  มอริตซ์ นั้นจะมีผ่านกระบวนการคัดเลือกและจะประกาศผลให้ทราบในภายหลัง

นอกจากนี้ เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ที่ประชุม ใหญ่หุ้นส่วน PwC ประเทศไทย ยังได้มีมติแต่งตั้ง นาย ศิระ อินทรกำธรชัย ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ต่ออีก 1 วาระเช่นกัน โดยจะมีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่งทั้งสิ้น 4 ปี นับ ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป ก่อนที่นายศิระ จะครบวาระการดำรงตำแหน่งสมัยแรกในวันที่ 30 มิถุนายนนี้

“ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรของ PwC ประเทศไทย ต่ออีกหนึ่งวาระ ซึ่งผมยังมีแผนงานอีกมากที่จะต้องเร่งสานต่อนับจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาบุคลากรตรวจสอบบัญชีให้ทันการเติบโตของตลาดทุนไทย การนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับองค์กร รวมไปถึงการขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม ทั้งหมดก็เพื่อรักษาความเป็นอันดับหนึ่งของ PwC ในการเป็นเครือข่ายบริษัทผู้ให้บริการทางด้านการตรวจสอบบัญชี บริการให้คำปรึกษาทางด้านภาษีและกฎหมาย และบริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจรายใหญ่ของโลกนั่นเอง” นาย ศิระ อินทรกำธรชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท PwC ประเทศไทย กล่าวทิ้งท้าย