Citi ปรับโครงสร้างครั้งใหม่ในรอบ 20 ปี ปลดผู้บริหารออกเพื่อลดความซับซ้อนในองค์กร ตัดสินใจได้เร็วขึ้น

Photo : Shutterstock
หนึ่งในสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอย่าง Citi ล่าสุดได้มีการประกาศปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ โดยจะมีการปลดผู้บริหารออกบางส่วนเพื่อลดความซับซ้อนในองค์กร และสามารถตัดสินใจเรื่องสำคัญได้เร็วขึ้น ซึ่งการปรับโครงสร้างดังกล่าวเป็นการปรับครั้งใหญ่สุดในรอบ 20 ปี

Citi สถาบันการเงินยักษ์ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ได้เตรียมปรับโครงสร้างครั้งใหม่ โดยจะมีการปลดพนักงานออกที่จะเน้นไปยังผู้บริหารเป็นหลัก อย่างไรก็ดีสำหรับจำนวนการปลดพนักงานครั้งนี้ยังมีจำนวนที่ไม่แน่นอน และจะมีการจ้างผู้บริหารจากภายนอกมาช่วยดูแลธุรกิจบางส่วนด้วย

ในการปรับโครงสร้างองค์กรครั้งนี้ หัวหน้าธุรกิจทั้ง 5 ฝ่ายของธนาคาร เช่น กลุ่มลูกค้ารายย่อย กลุ่มตลาดทุน กลุ่มบริหารความมั่งคั่ง ฯลฯ จะรายงานตรงต่อ CEO อย่าง Jane Fraser นอกจากนี้ธนาคารจะลดบทบาทผู้บริหารนอกสหรัฐอเมริกาลง

ไม่เพียงเท่านี้ CEO รายดังกล่าวยังเตรียมที่จะจ้างผู้บริหารจากภายนอกสถาบันการเงินมาช่วยดูแลบางฝ่ายธุรกิจของธนาคาร ซึ่งคาดว่าจะมีการแต่งตั้งในช่วงหลังจากนี้

มุมมองจากอดีตพนักงานของ Citi รวมถึงพนักงานปัจจุบันมองว่า โครงสร้างองค์กรแบบดั้งเดิมของสถาบันการเงินจากสหรัฐฯ รายนี้ส่งผลให้เกิดความตึงเครียดระหว่างพนักงานกับผู้บริหาร และขาดภาระความรับผิดชอบ รวมถึงยังขัดขวางความคิดริเริ่มใหม่ๆ

การปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่นี้ถือเป็นอีกก้าวของ Jane Fraser ตั้งแต่เธอเข้ารับตำแหน่งหัวเรือใหญ่เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา โดยเธอได้พยายามแก้ปัญหาของสถาบันการเงินรายนี้ ไม่ว่าจะเป็นการขายธุรกิจในต่างประเทศออกไป ซึ่งรวมถึงประเทศไทย

ขณะเดียวกันเธอยังต้องแก้ไขปัญหาด้านกฎระเบียบที่หน่วยงานกำกับดูแลในสหรัฐอเมริกาสั่งให้สถาบันการเงินรายนี้ต้องแก้ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการด้านความเสี่ยง การจัดการด้านข้อมูล ไปจนถึงการควบคุมภายในสถาบันการเงิน โดยสถาบันการเงินรายนี้ได้รับปากที่จะแก้ปัญหา รวมถึงจ่ายค่าปรับถึง 400 ล้านเหรียญสหรัฐในปี 2020 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ในการปรับโครงสร้างองค์กรนั้นมีสาเหตุเพื่อที่จะลดความซับซ้อน เนื่องจากจำนวนผู้บริหารที่มีมากเกินไป และยังทำให้ Citi ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงมาได้ด้วย โดย CEO รายนี้ได้กล่าวว่าการปรับโครงสร้างของสถาบันการเงินรายนี้นั้น “เป็นผลกระทบมากที่สุด” ต่อระบบการทำงานของสถาบันการเงินรายนี้ในรอบ 20 ปี

Jane Fraser ยังได้กล่าวว่าผลที่เกิดขึ้นอาจทำให้ผู้บริหารบางคนลาออกจากตำแหน่ง เนื่องจากแผนการดังกล่าว อาจทำให้บางคนรู้สึกไม่สบายใจ และแผนการนี้จะต้องบอกลาพนักงานที่ได้ทำงานหนักหรือแม้แต่มีส่วนสำคัญต่อองค์กร แต่เธอได้กล่าวว่าเธอได้ทำสิ่งที่ถูกต้องรวมถึงเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้นด้วย

ก่อนหน้านี้ราคาหุ้นของ Citi มีผลตอบแทนแย่กว่าคู่แข่งสถาบันการเงินรายอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Goldman Sachs หรือ Morgan Stanley ฯลฯ แม้ว่าสถาบันการเงินรายนี้กำลังแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ตาม โดยคาดว่าการปรับโครงสร้างดังกล่าวนี้จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ของปี 2024

ที่มา – CNBC, Yahoo Finance, Reuters