Tuesday, April 16, 2024
Home Tags สมาคมเครื่องหนังไทย

Tag: สมาคมเครื่องหนังไทย

สมาคมเครื่องหนังไทยจับมือกรมส่งเสริมการส่งออก จัดงาน “แบ็กแอนด์เดอะซิตี้”

สมาคมเครื่องหนังไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออก ระดมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังชื่อดังของไทย จัดงาน “ไทยเลเธอร์วีค : แบ็กแอนด์เดอะซิตี้” (Thai Leather Week : Bag And The City) หวังกระตุ้นตลาดในประเทศ หลังทำสำเร็จในตลาดโลก โดยงานจะมีขึ้นระหว่าง 17 – 26 กุมภาพันธ์ 2555 ณ...

สมาคมเครื่องหนังไทย จับมือกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดงานไทยเลเธอร์วีค 2010

สมาคมเครื่องหนังไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการส่งออกจัดพิธีเปิด Thai Leather Week 2010 สินค้าแบรนด์เนมของไทยดีกรีตีตลาดยุโรปและตลาดโลก นับหมื่นรายการ พร้อมจัดส่วนลดสูงถึง 80% มาเอาใจนักช็อปสินค้าเครื่องหนัง ระหว่าง 26 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2553 ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก...

สัมมนา “การออกแบบแพทเทิร์นด้วยคอมพิวเตอร์ และจะทำให้งานมีประสิทธิภาพได้อย่างไร”

สมาคมเครื่องหนังไทย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้สนใจด้านการออกแบบและการสร้างแพทเทิร์นกระเป๋าหนัง สัมมนา หัวข้อ “การออกแบบแพทเทริ์นด้วยคอมพิวเตอร์ และจะทำให้งานมีประสิทธิภาพได้อย่างไร” โดย มร.ราฟาเอล ลอมบาร์โด ผู้เชี่ยวชาญจากอิตาลี ซึ่งเป็นการอบรมที่ต่อเนื่องจากการสัมมนา “แนวคิดในการออกแบบและสร้างแพทเทิร์นกระเป๋าหนังด้วยมือ” ในวันจันทร์ที่ 12-13 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องธาราทิพย์...

สมาคมเครื่องหนังไทย จัดงาน “Thai Leather Week Mid Year Sale 2010”

สมาคมเครื่องหนังไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาแรงงาน ภาค 1 จ. สมุทรปราการ เปิดให้ผู้สนใจและผู้ที่มาเลือกซื้อสินค้าเครื่องหนังลดราคาในงาน “Thai Leather Week Mid Year Sale 2010” ได้เรียนทำกระเป๋าหนังทำมือ โดยมีเจ้าหน้าที่ และวัสดุอุปกรณ์ เตรียมไว้ให้ ใช้เวลาเรียนไม่นาน และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่วันนี้ ถึง 4...

สมาคมเครื่องหนังไทย เชิญสัมมนา “วิธีนำ เทรนด์มาประยุกต์ เพื่อการออกแบบให้สินค้าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ”

สมาคมเครื่องหนังไทย ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องหนังและผู้สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาหัวข้อ “วิธีนำ เทรนด์มาประยุกต์ เพื่อการออกแบบให้สินค้าเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ” โดยมร.ฟรังโก้ แกบเบรียลลี่ เจ้าของแบรนด์เครื่องหนังชื่อดัง GABS จากอิตาลี ในวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2553 เวลา 9.00 น. ณ ห้องธาราทิพย์ 1-2 ชั้น 2 โรงแรม...

แทคทุส เปิดตัว โครงการ TACTUS Design award 2009

บริษัท แทคทุส จำกัด หนึ่งในผู้นำการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องหนังของไทย ที่ให้ความสำคัญกับการดีไซน์ที่โดดเด่นและทันสมัย ประกอบการใช้งานอย่างคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมและพัฒนานักออกแบบรุ่นใหม่สู่สังคมไทยในอนาคต โดยมุ่งสร้างนักออกแบบคุณภาพที่มีมุมมอง และแนวคิดใหม่ๆ ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาผู้สนใจงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ ได้มีเวทีสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบอย่างเต็มที่และเข้าใจถึงกระบวนการทำงานด้านการออกแบบอย่างแท้จริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบจากผู้เชี่ยวชาญ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างอิสระและยังทำให้นิสิต นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการออกแบบให้กับนิสิตนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ ภายใต้โครงการ TACTUS Design award 2009 “Inspiration...

สมาคมเครื่องหนังเปิดตัวแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องหนังไทยแบบองค์รวม

สมาคมเครื่องหนังไทยเผยโร้ดแม็ป พัฒนาศักยภาพอุตหสาหกรรมเครื่องหนังของเมืองไทยแบบองค์รวม เพื่อชิงความได้เปรียบด้านการแข่งขันในตลาดโลก ชูความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ คือปัจจัยหลักของความสำเร็จ นายธวัฒน์ จิว นายกสมาคมเครื่องหนังไทย กล่าวว่า สินค้าเครื่องหนังของเมืองไทยได้รับการยอมรับจากตลาดโลก ทั้งในด้านคุณภาพของวัตถุดิบ ความประณีตในการผลิต และรูปแบบดีไซน์ที่มีทั้งความเป็นสากลและเอกลักษณ์ความเป็นไทย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้างรายได้อย่างต่อเนื่องและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2551 สินค้าเครื่องหนัง เครื่องใช้ในการเดินทาง และรองเท้า สามารถทำรายได้จากการส่งออกรวมประมาณ 1,500.66 ล้านเหรียญสหรัฐ...

สมาคมเครื่องหนังไทยประกาศทิศทางอุตสาหกรรมเครื่องหนังไทย

นายธวัฒน์ จิว (ขวา) นายกสมาคมเครื่องหนังไทย ร่วมกับนางพิรมล เจริญเผ่า (กลาง) รองอธิบดี กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และ ดร. โนเอล โจนส์ (ซ้าย) ที่ปรึกษาด้านการจัดการและธุรกิจระหว่างประเทศ แถลงทิศทางอุตสาหกรรมเครื่องหนังไทยให้กับผู้ประกอบการเครื่องหนัง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง และสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งทำเวิร์ค ...

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเปิดงานสัปดาห์เครื่องหนังไทย 2551

3 ต.ค. 51 เวลา 10.30 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จโดยรถยนต์ที่นั่งถึงอาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก เพื่อทรงเป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้าเครื่องหนังประจำปีของสมาคมเครื่องหนังไทย “สัปดาห์เครื่องหนังไทย 2551” โดยมีนายราเชนทร์ พจนสุนทร อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกและนายธวัฒน์ จิว นายกสมาคมเครื่องหนังไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมเครื่องหนังไทยเฝ้ารับเสด็จ เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ...

สมาคมเครื่องหนังไทยจัดประชุมสร้างความมั่นใจผู้ประกอบการงานสัปดาห์เครื่องหนังไทย 2551

นายวีระ เลิศปัญญาวงศ์ (กลาง) อุปนายกสมาคมเครื่องหนังไทย และประธานการจัดงานสัปดาห์เครื่องหนังไทย 2551 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสัปดาห์เครื่องหนังไทย 2551 สร้างความมั่นใจกับผู้ประกอบการสินค้าเครื่องหนังที่จะร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้าในงานสัปดาห์เครื่องหนังไทย 2551 ระหว่างวันที่ 3-12 ตุลาคม 2551 ณ อาคารแสดงสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก ถนนรัชดาภิเษก โดยมีผู้ประกอบการทั้งกระเป๋าและรองเท้าหนังสนใจเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก