Sunday, April 14, 2024
Home Tags สิทธิบัตร

Tag: สิทธิบัตร

จีนครองโลก! จดสิทธิบัตรปัญญารวม 1.54 ล้านรายการ คิดเป็นครึ่งหนึ่งของทั่วโลก

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เผยปีที่แล้วจำนวนคำขอสิทธิบัตรในประเทศจีนมีจำนวนทั้งสิ้น 1.54 ล้าน รายการ คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดทั่วโลก