จีนครองโลก! จดสิทธิบัตรปัญญารวม 1.54 ล้านรายการ คิดเป็นครึ่งหนึ่งของทั่วโลก

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เผยปีที่แล้วจำนวนคำขอสิทธิบัตรในประเทศจีนมีจำนวนทั้งสิ้น 1.54 ล้านรายการ คิดเป็นเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดทั่วโลก

รายงานฯ ระบุว่า จำนวนคำขอสิทธิบัตรในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 597,141 รายการ เป็นอันดับที่สอง ลดลง 1.6% จากปีก่อนหน้า และยังเป็นการลดลงปีแรก ตามมาด้วยญี่ปุ่น 313,567 รายการ และเกาหลีใต้ 209,992 รายการ

โดยทั่วไปแล้ว ผู้สร้างนวัตกรรมระดับโลกในปีที่แล้ว ยื่นคำขอสิทธิบัตร 3.3 ล้านรายการ เพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี ตามรายงานตัวชี้วัดทรัพย์สินทางปัญญาโลกประจำปี

10 อันดับแรก ชาติที่ได้รับสิทธิบัตรมากที่สุดเมื่อปีที่แล้ว (2018)

อันดับ 1 จีน (1,542,002 รายการ)

อันดับ 2 สหรัฐอเมริกา (597,141 รายการ)

อันดับ 3 ญี่ปุ่น (313,567 รายการ)

อันดับ 4 เกาหลีใต้ (209,992 รายการ)

อันดับ 5 สำนักงานสิทธิบัตรยุโรป (174,397 รายการ)

อันดับ 6 เยอรมนี (67,898 รายการ)

อันดับ 7 อินเดีย (50,055 รายการ)

อันดับ 8 สหพันธรัฐรัสเซีย (37,957 รายการ)

อันดับ 9 แคนาดา (36,161 รายการ)

อันดับ 10 ออสเตรเลีย (29,957 รายการ)

Source