Saturday, January 29, 2022
Home Tags สีขาวที่สุดในโลก

Tag: สีขาวที่สุดในโลก

นักวิจัยสร้าง “สีขาวที่สุดในโลก” ช่วยสะท้อนรังสีดวงอาทิตย์ 98% ช่วยให้ห้องเย็นไม่ง้อแอร์!

ปัญหาอากาศร้อนของไทยน่าจะเป็นหนึ่งในปัญหาที่หลายคนต้องทำใจ หากไม่เปิดแอร์ก็ต้องไปฝังตัวตามห้างสรรพสินค้าเพื่อแก้ร้อน แต่ปัญหาดังกล่าวอาจจะถูกแก้ได้ด้วย ‘สีขาวที่สุดในโลก’ ที่มหาวิทยาลัย Purdue University ในสหรัฐอเมริกาใช้เวลาวิจัยและพัฒนานาน 7 ปี โดยจะช่วยให้บ้านเย็นลงจนไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศ