Tuesday, April 23, 2024
Home Tags สื่อสารมวลชน

Tag: สื่อสารมวลชน

Microsoft ปลดพนักงานสายข่าว MSN บางส่วน นำ AI มาทำหน้าที่จัดการคอนเทนต์เเทน

เมื่อการพัฒนาเทคโนโลยีก้าวหน้า ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ( Artificial Intelligence) เข้ามามีบทบาทในการทำงานของมนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดบริษัทเทคฯ ยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Microsoft เตรียมปลดพนักงานในกองบรรณาธิการข่าว Microsoft News และ MSN โดยจะนำ AI เข้ามาทำงานหน้าที่เเทน รายงานจาก Business Insider ระบุว่า Microsoft จะปลดพนักงานสัญญาจ้าง 50...