Monday, June 17, 2019
Home Tags สแน็คไข่เค็ม

Tag: สแน็คไข่เค็ม

สาหร่ายอย่างเดียวไม่พอ! เถ้าแก่น้อยขอ 10 ปี มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรมอาหาร แตกไลน์ทำสแน็คไข่เค็ม “ทินเท็น” ดึง BNK48 เจาะกลุ่มโอตะ

“เถ้าแก่น้อย” กำลังเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่ประกาศชัดเจนจะไม่จำกัดตัวอยู่ในธุรกิจ “ขนมขบเคี้ยว” เท่านั้น แต่จะใช้เวลา 10 ปี ในการก้าวเข้าสู่ผู้ประกอบด้าน “นวัตกรรมอาหาร” หรือ innovation food company นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการผลิต ทำให้วันนี้ของ “เถ้าแก่น้อย” ไม่ได้มีแค่ “สาหร่ายปรุงรส” ที่รู้จักกันดีอีกต่อไป