Sunday, March 26, 2023
Home Tags ออกแบบภายใน

Tag: ออกแบบภายใน

Dulux ประกาศ “สีแห่งปี” 2023 ใกล้ชิดธรรมชาติกับสีทองอ่อน Wild Wonder

แบรนด์สีทาบ้าน Dulux ประกาศ “สีแห่งปี” 2023 คือสี ‘Wild Wonder’ สีเหลืองอ่อนที่ทางบริษัทอธิบายคุณลักษณะเป็น “สีทองอ่อนเหลือบเขียวเล็กน้อย” โดยได้รับเลือกในฐานะสีที่สะท้อนถึงการฟื้นตัวจากโรคระบาด ทำให้มนุษย์ต้องการจะกลับไปใกล้ชิดธรรมชาติอีกครั้ง