Thursday, December 9, 2021
Home Tags เคเเบงก์

Tag: เคเเบงก์

ส่องโครงการใหม่ KBank ให้กู้ 0% จ่ายเงินลูกจ้าง ป้องกันตกงาน – เเจกเงินบุคลากรการเเพทย์

การรักษาการจ้างงาน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด เมื่อธุรกิจไม่สามารถดำเนินไปได้ตามปกติ KBank ประกาศ 2 มาตรการใหม่ ปล่อยเงินกู้ 1,000 ล้านบาท ดอกเบี้ย 0% ระยะเวลา 10 ปี ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยมีเงินเดือนจ่าย "ลูกจ้าง" กว่า 41,000 คน เพื่อให้ระบบเดินหน้าต่อได้ พร้อมให้ "เงินรางวัล" เป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ นำร่องใน...