Thursday, June 24, 2021
Home Tags เงินหยวนดิจิทัล

Tag: เงินหยวนดิจิทัล

JD.com ประกาศเริ่มจ่ายเงินเดือนพนักงานบางส่วนด้วยเงิน “หยวนดิจิทัล”

0
กลุ่มสื่อต่างประเทศ รายงานว่า JD.com บริษัท อีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่จีนเริ่มจ่ายเงินเดือนพนักงานบางส่วนด้วยเงินหยวนดิจิทัล (e-CNY)