Thursday, April 22, 2021
Home Tags เติบโตเศรษฐกิจ

Tag: เติบโตเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ “สิงคโปร์” ปี 2019 ไม่สดใส…GDP โตเพียง 0.7% ต่ำสุดในรอบ 10 ปี

0
Photo : Pixabay เศรษฐกิจสิงคโปร์ขยายตัวต่ำสุดในรอบ 10 ปี โดยในปี 2019 เติบโตเพียง 0.7% ลดลงจาก 3.1% ในปี 2018 ด้วยพิษจากสงครามการค้าจีน-สหรัฐฯ เเละภาคการผลิตที่หดตัว สิงคโปร์เป็นประเทศที่มุ่งเน้นการส่งออก จึงได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ เเละจีน รวมถึงการชะลอตัวของภาคการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของสิงคโปร์ขยายตัว 0.7% ในปี 2019 ซึ่งเป็นอัตราเติบโตที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี...