Saturday, December 2, 2023
Home Tags เผาทางการเกษตร

Tag: เผาทางการเกษตร

แก้โลกร้อน! NRF เตรียมตั้ง “โรงงานดักจับคาร์บอน” แก้ปัญหา “เผาทางการเกษตร” ภาคเหนือ

NRF บริษัทด้านอาหาร วางวิสัยทัศน์บริษัทกู้วิกฤตสภาวะอากาศ เล็งธุรกิจใหม่ที่จะช่วยแก้ปัญหา “เผาทางการเกษตร” ตั้ง "โรงงานดักจับคาร์บอน" รับซื้อซังข้าวโพดผลิตเป็นไบโอคาร์บอนจำหน่าย คาดเริ่มต้นได้ภายในปี 2566 ทางภาคเหนือของไทย ด้านธุรกิจ plant-based ไทย NRPT บริษัทร่วมกับ ปตท. จะเริ่มเปิดร้านค้าปลีก "Alt Eatery" แห่งแรก