Friday, December 1, 2023
Home Tags เพทาย พันธุ์มณี

Tag: เพทาย พันธุ์มณี

คุยกับนักสร้าง “พิพิธภัณฑ์” ยุคใหม่ “เพทาย พันธุ์มณี” แห่ง GKE

ใครที่เคยไป “มิวเซียมสยาม” ในปีที่เปิดบริการเป็นครั้งแรก น่าจะยังพอจะจำความรู้สึกได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แตกต่างจากพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ในยุคนั้น เพราะวิธีการนำเสนอและมุมมองน่าตื่นตาตื่นใจ ไม่ได้มีเพียงแผ่นภาพกับตัวหนังสือที่เรียงรายชวนง่วง บริษัทที่อยู่เบื้องหลังมิวเซียมสยามในยุคบุกเบิกนั้นก็คือ “GKE” ผู้เชื่อในพลังของ “Storytelling” ว่าสามารถบอกเล่าทุกเรื่องไม่ว่าจะยากง่ายแค่ไหนให้ทรงพลังได้