Sunday, July 21, 2024
Home Tags เพาเวอร์บาย

Tag: เพาเวอร์บาย

เซ็นทรัล รีเทลรวมร่าง Powerbuy เข้ากับ B2S รีเฟรชการจัดร้านใหม่ จะเวิร์กหรือไม่เวิร์ก?

เซ็นทรัล รีเทลเพิ่งทดลองรวมร้าน Powerbuy เข้ากับร้าน B2S ที่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ โดยระบุว่า หลังรวมร้านแล้วจะทำให้ "Powerbuy x B2S" มีพื้นที่รวม 6,000 ตร.ม. ใช้งบลงทุนไปถึง 100 ล้านบาทในการจัดโซน ตกแต่งร้านใหม่ทั้งหมด แต่คำถามก็คือ จะเกิดความแตกต่างต่อพฤติกรรมลูกค้ามากแค่ไหนเมื่อทั้งสองร้านมาอยู่รวมกัน หรือเป็นเพียงกิมมิกสร้างสีสันการตลาดในช่วงเศรษฐกิจซบเซา