Saturday, December 2, 2023
Home Tags เมืองลอยน้ำ

Tag: เมืองลอยน้ำ

“เกาหลีใต้” เตรียมสร้าง “เมืองลอยน้ำ” แห่งแรกของโลก รับมือโลกร้อน ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้น

นวัตกรรมอนาคต! “เกาหลีใต้” เปิดโครงการ “เมืองลอยน้ำ” แห่งแรกของโลก ทดลองสร้างเมืองขนาด 39 ไร่ จุประชากรได้ 12,000 คน รับมือปัญหาโลกร้อน ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้ประชากรไร้ที่อยู่หากไม่เร่งแก้ปัญหา